Historie, 1951, 1982, 2007


In 1951 wordt de boerderij van 18 hectare toegewezen aan vader Piet A. Peters als een gemengd bedrijf met 8 koeien en 18 ha cultuurgrond.
De Westfalia-melkmachine maakt het mogelijk om de veestapel uit te breiden tot uiteindelijk 36 koeien in 1970.  Zoon Jan P.A. Peters werkt dan al, op zijn vijftiende, mee op de boerderij
In  1975, na afronding van zijn studie, werkt hij volledig op de beoerderij en in 1982 wordt hij  verantwoordelijk voor het bedrijf.
Het gemengd bedrijf groeit uit tot een akkerbouwbedrijf van 60 ha. In 1997 worden de 65 koeien verkocht.
Daarna worden er, naast de bestaande bewaarruimtes nog enkele schuren/koelhuizen bijgebouwd, die deels verhuurd worden aan derden

In 2005 ontstaan de eerste plannen om een tweede loot aan het bedrijf toe te voegen: een biogasinstallatie.  
Door externe politieke factoren, wat betreft "groene stroom', heeft het tot juni 2007 geduurd voordat de biogasinstallatie in gebruik kan worden genomen.
Peters Biogas voorziet vanaf dat moment 2200 huishoudens van electriciteit. Daarnaast levert Peters Biogas warmte aan twee glastuinbouwbedrfijven.
Natuurlijk wordt ook in de eigen warmte- en electriciteitsbehoefte voorzien.
 
Share our website