Peters Biogas

 

Over Peters Biogas
Peters Biogas is ontstaan uit het akkerbouwbedrijf van de familie Peters. Deze familie is met de inpoldering van de Noordoostpolder in 1952 naar dit gebied gekomen en is hier in eerste instantie een melkveebedrijf begonnen. Met de komst van het melkquotum in 1985 is het bedrijf overgeschakeld naar akkerbouw. Vanaf dat moment heeft het bedrijf op een duurzame manier verschillende akkerbouwproducten zoals aardappelen, uien, witlof en suikerbieten geteeld. Op dit moment staat de derde generatie uit de familie klaar om het roer over te nemen. Vader Jan Peters is op dit moment bezig het bedrijf over te dragen aan zijn dochter, zoon en schoonzoon.

Biogasinstallatie 
In 2007 is de familie Peters begonnen met het produceren van biogas. Hiermee behoren zij tot de biogas-pioniers van Nederland. De installatie is gelegen aan de Oosterringweg in Luttelgeest. Dit is een perfecte plek, omdat dit een provinciale weg is. Hierdoor zorgen transporten niet voor overlast op kleine wegen. Verder is het een landelijk gebied waarbij de productie niet zal zorgen voor overlast bij omwonenden. Vanaf het begin is deze installatie duurzaam en innovatief geweest. Naast de productie van electriciteit wordt de warmte ingezet op nabijgelegen kassenbedrijven. Ook wordt restwarmte gebruikt om uien vanaf het land te drogen.

Vernieuwbouw
Na 10 jaar winstgevend geproduceerd te hebben, is schaalvergroting en vernieuwing van de installatie nodig om succesvol te blijven. Ook worden de circulaire kringen nog beter gesloten. Peters Biogas renoveert de bestaande installatie, realiseert een nieuwe groengas installatie en bouwt twee extra silo’s en een nieuwe loods. Voor de uitbreiding is een nieuwe SDE+ subsidie verkregen en is er een onherroepelijke vergunning.

Duurzaam
Naast de bestaande elektriciteitsproductie en inzet van duurzame warmte in de kassen, wordt er hernieuwbaar gas geproduceerd. Tevens wordt er extra warmte geproduceerd om de mest mee te drogen, waardoor het gewicht lager wordt en hiermee de transportbewegingen worden beperkt.
Het meest bijzondere is de inzet van het CO2 dat vrijkomt bij de productie van het gas. Dit wordt met 1,5 kilometer leiding naar een tuinder gebracht, die de CO2 kan gebruiken voor een betere plantengroei.
De verwachte groengas productie betreft bijna 4 miljoen m3 hernieuwbaar gas per jaar, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van circa 2.500 huishoudens. De verwachte productie van elektriciteit zal gelijkblijven op ca. 6 miljoen kWh per jaar, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van circa 1.700 huishoudens per jaar. Daar bovenop wordt met de hernieuwbare warmte, de CO2 en het voorkomen van kunstmestgebruik op jaarbasis nog het gebruik van ongeveer 600.000 m3 gas vermeden.

Samenwerking
Peters Biogas BV is een samenwerking tussen de familie Peters en het bedrijf Agradu BV  (hier de website) uit Sint Nicolaasga.
Samen staan ze garant voor verantwoorde duurzame productie van elektriciteit, warmte, hernieuwbaar aardgas en CO2 op een zeer innovatieve manier. Peters Biogas is op een optimale locatie gelegen aan de Oosterringweg in Luttelgeest. 
 


Share our website