Hoe werkt het?


Door het toevoegen van (rest)voedingsmiddelenmix aan de mest in de vergistingssilo's ontstaat biogas, ook wel methaangas genoemd.
In de vergistingssilo's is een constante temperatuur van 39,5 graad C.

Het gas dat zich vormt wordt vervolgens........
1: verwerkt en opgewaradeerd tot hernieuwbaar groen gas
2: naar een verbrandingsmotor geleid. Deze motor drijft een generator aan en zo wordt er stroom, electriciteit, opgewekt.
Bij het verbranden komt veel warmte vrij.
Het koelwater, dat verwarmd wordt door de motor, wordt weer gebruikt:
1. Het (ver)warm(d)e koelwater in een gesloten ringleiding houdt de vergisters op temperatuur.
2. Het woonhuis wordt ook door een gesloten ringleiding verwarmd. 
3. De kassen van een nabijgelegen glastuinbouwbedrijf  maken ook gebruik van het 
ver)warm(d)e koelwater

De ontstane CO2 zal op termijn gebruikt worden door een nabijgelegen kassencomplex.

Onze samenwerkingspartner Agradu heeft de navolgende videoanimatie gemaakt.

 


Share our website