Wat levert het op?

Behalve gras gas, groene stroom en warmte blijft er ook een zogenaamd restprodukt over:
"Digestaat".
De digestaat wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie.
De dunne fractie, welke veel stikstof bevat,  gaat weer in een vergistingssilo.
De dikke fractie bevat veel fosfaat en kan worden gebruikt als meststof voor diverse gewassen op het land.

Share our website