Wat levert het op?

 

 

De huidige productie, maart 2020, bedraagt inmiddels meer dan 1.000 kuub biogas per uur. Volgens ons bussinesplan dienen  we 450 kuub hernieuwbaar aardgas en 700 kWh electriciteit te produceren.De realiteit is beter: doordat de prijzen voor ongesubsidieerd gas heel goed zijn produceren we op dit moment alleen hernieuwbaar aardgas en verkopen daarom een gedeelte van ons hernieuwbare aardgas aan de transportsector. Dit wordt gebruikt door de grote brandstofleveranciers om aan hun bijmeng-verplichting van fossiel-vrije brandstof te voldoen. Hierdoor kunnen we nu nog meer hernieuwbaar aardgas produceren, waarvan ongeveer de helft zonder behulp van exploitatiesubsidies!Behalve gras gas, groene stroom en warmte blijft er ook een zogenaamd restprodukt over: "Digestaat".De digestaat wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie.
De dunne fractie, welke veel stikstof bevat,  gaat weer in een vergistingssilo.
De dikke fractie bevat veel fosfaat en kan worden gebruikt als meststof voor diverse gewassen op het land.

Daarnaast liggen op  twee schuren 1550 zonnepanelen.
De verwachte opbrengst per jaar is 700.000 Kwh zonneenergie


Share our website